0700 14 505
/на цената на един градски разговор/

Количка - 0,00 лв.

Нямате продукти в количката.

  Защита на личните данни

  Фирма Подаръци.БГ ООД е регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате спокойни, когато посещавате нашият уеб-сайт. " Подаръци.БГ " обръща специално внимание на конфиденциалността при обработка на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на "Подаръци.БГ" да съдържат връзки с други интернет страници, за които настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни не е в сила. " Подаръци.БГ " спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.

  Събиране и обработка на лични данни

  " Подаръци.БГ " Ви насърчава да преглеждате заявленията за поверителност на уеб сайтовете, с които решавате да се свържете чрез страниците на този сайт, за да можете да разберете начина, по който тези уеб сайтове събират, използват и разменят вашата информация. " Подаръци.БГ " не носи отговорност за поверителността на информацията или друго съдържание в страници извън този уеб сайт. Освен това съществува информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър, която би могло да се събира автоматично. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, имена на домейни, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от " Подаръци.БГ " за осигуряване на функционирането на предлаганите услуги, за да се поддържа качеството им, както и да се осигури обща статистика по отношение използването на този уеб сайт.

  Използване и случаи при разкриване на лични данни

  " Подаръци.БГ " ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от podaraci.bg, за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които podaraci.bg ще събира информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Екипът на "Подаръци.БГ " е задължен да спазва условията за конфиденциалност. При нужда, Вашите данни ще бъдат предоставяни единствено на държавните органи и само в случаите, когато законите ни задължават да направим това.

  Защита на данните

  " Подаръци.БГ " прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните.